REGLES

Fabricació, gravat/marcat (làser, fresa, impressió, etc) de tota mena de regles de diferents tipus de materials (alumini, inox, plàstics, etc) i mides. 

Aconseguim regles resistents a condicions adverses (temperatura, humitat, etc) i als agents químics (disolvents, olis, productes de neteja, etc).