PLAQUES

Fabricació, gravat/marcat (làser, fresa, impressió, etc) de tota mena de plaques de diferents tipus de materials (alumini, inox, plàstics, etc), mides i acabats (forats, cantells, pintat, adhesivat, etc).

Aconseguim plaques resistents a condicions adverses (temperatura, humitat, etc) i als agents químics (disolvents, olis, productes de neteja, etc).