EIXOS

Gravat, marcat (làser, fresa) de tota mena d’eixos de diferents tipus de  materials (alumini, inox, etc) i mides i diàmetres.